Электрондық оқу құралдар интернет желісінде www.lib.tashenev.edu.kz сайтта орналастырылған.

© TASHENEV UNIVERSITY. 2023